Visi & Misi

Visi

Berperanan sebagai pusat ibadah dan perkembangan ilmu bagi membentuk masyarakat berilmu, beriman dan beramal soleh serta berupaya menghindarkan diri daripada gejala sosial bagi melahirkan ummah yang bertaqwa.

Misi

  • Melaksanakan pengurusan dan pentadbiran masjid yang cekap dan berhemah.
  • Membangunkan keperibadian ummah dan institusi masjid berdasarkan akidah, syariah dan akhlak Islamiah melalui pelbagai aktiviti
  • Menyediakan kelengkapan untuk kemudahan jemaah beribadah, mewujudkan dan memperbanyakkan aktiviti keilmuan ke arah melahirkan masyarakat yang bertaqwa.

Piagam Pelanggan

  • Kami berusaha menjadi pusat ilmu dan dakwah
  • Kami berusaha menyediakan pengajian dan latihan membina sahsiah
  • Kami berusaha menggalakkan program yang berlandaskan syariat bagi mewujudkan persefahaman dan muhibbah dalam kalangan ahli jemaah
  • Kami berusaha menjalankan pelbagai aktiviti untuk mengimarahkan masjid
  • Kami bersedia menjadi pusat rujukan dan khidmat masyarakat
  • Kami berusaha aktviti rasmi keagamaan sempena hari kebesaran Islam
  • Kami sentiasa berusaha menerbitkan bahan-bahan edaran berkala bagi manfaat masyarakat